• Tarieven 2024 met automatische incasso

  •  

   REGULIERE OPVANG

   Elke week van - tot uren
   per dag
   uren
   52 weken
   uur-
   tarief
   (€)
   kosten
   per mnd
   (€)
   tarief
   zonder ai
   (€)
   hele dag 07.00 - 18.30 11,50 598 8,69 433,07 9,15
   ochtend 07.00 - 13.00 6,00 312 9,13 237,21 9,60
   middag 12.30 - 18.30 6,00 312 9,13 237,21 9,60
   Om de week                
   hele dag 07.00 - 18.30 11,50 299 9,13 227,33 9,60
   ochtend 07.00 - 13.00 6,00 156 9,51 123,57 10,01
   middag 12.30 - 18.30 6,00 156 9,51 123,57 10,01


   Bij 8 dagdelen of meer opvang per week:

   hele dag 07.00 - 18.30 11,50 598 8,43 420,08 8,87
   ochtend/middag       6,00 312 8,85 230,09 9,30


   Bij flexibele opvang wordt een toeslag berekend:
   - een afspraak zonder vaste afname per week: 15% toeslag

   Peuteropvang
   - Met kinderopvangtoeslag

     van - tot

   uren
   per dag

   reguliere
   uren
   40 weken
   uren
   per mnd
   tarief
   per uur
   (€)
   kosten
   per mnd
   (€)
   tarief
   zonder ai
   (€)
   ochtend 09.00 - 13.00 4,00 160 13,33 9,59 127,83 10,10


   - Zonder kinderopvang toeslag

   Gezamenlijk bruto jaarinkomen (€) van - tot ouderbijdrage per mnd
   voor twee dagdelen
   met ai
   (€)*
   ouderbijdrage per mnd
   voor twee dagdelen zonder ai
   (€)*
     0 - 22.346 24,06 25,33
     22.347 - 34.357 26,34 27,73
     34.358 - 47.278 40,54 42,67
     47.279 - 64.305 55,48 58,40
     64.306 - 92.433 85,88 90,40
     92.434 - 128.088 136,30 143,47
     128.089 en hoger 176,32 185,60
   Heeft u een VVE-indicatie van het GGD gekregen, dan gaat uw peuter altijd vanaf 2,6 jaar 4 dagdelen van 4 uren naar de Peuteropvang:
   ♦ heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u de eerste 2 dagdelen zelf. Het 3e en 4e dagdeel wordt
      vergoed door de gemeente.
   ♦ heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaald u voor de eerste 2 dagdelen een ouderbijdrage
      passend bij uw inkomen (zie tabel hierboven). Het 3e en 4e dagdeel wordt verghoed door de gemeente.

   * Geen opvang tijdens schoolvakanties; de kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden
      in rekening gebracht via 12 gelijke maanden


   BUITENSCHOOLSE OPVANG
   a] voorschoolse opvang

     van - tot

   uren
   per dag

   reguliere
   uren
   40 weken
   uren
   per mnd
   tarief
   per uur
   (€)
   kosten
   per mnd
   (€)
   tarief
   zonder ai
   (€)
   Elke week 07.00 - 08.45 1,75 70 5,83 7,96 46,46 8,38
   Om de week       1,75 35 2,92 8,37 24,41 8,81


   b] naschoolse opvang met vakantieopvang (07.00 - 18.30)

   Elke week van - tot

   uren
   per dag

   reguliere
   uren
   40 weken
   vakantie- uren
   12 weken
   uren
   per mnd

   tarief
   per uur
   (€)

   kosten
   per mnd
   (€)

   tarief
   zonder ai
   (€)
   Middag 12.00 - 18.30 6,50 260 138 33,17 7,96 264,18 8,38
   Middag 12.15 - 18.30 6,25 250 138 32,33 7,96 257,55 8,38
   Middag 12.30 - 18.30 6,00 240 138 31,50 7,96 250,91 8,38
   Middag 13.35 - 18.30 4,92 196,67 138 27,89 7,96 222,14 8,38
   Middag 13.45 - 18.30 4,75 190 138 27,33 7,96 217,72 8,38
   Middag 14.00 - 18.30 4,50 180 138 26,50 7,96 211,09 8,38
   Middag 14.15 - 18.30 4,25 170 138 25,67 7,96 204,44 8,38
   Middag 15.00 - 18.30 3,50 140 138 23,17 7,96 184,54 8,38


   Om de week: toeslag 5%; uurtarief: 8,36

   c] naschoolse opvang zonder vakantieopvang

   Elke week van - tot

   uren
   per dag

   reguliere
   uren
   40 weken
   vakantie- uren
   12 weken
   uren
   per mnd

   tarief
   per uur
   (€)

   kosten
   per mnd
   (€)

   tarief
   zonder ai
   (€)
   Middag 12.00 - 18.30 6,50 260   21,67 8,77 189,82 9,23
   Middag 12.15 - 18.30 6,25 250   20,83 8,77 182,52 9,23
   Middag 12.30 - 18.30 6,00 240   20,00 8,77 175,22 9,23
   Middag 13.35 - 18.30 4,92 196,67   16,39 8,77 143,58 9,23
   Middag 13.45 - 18.30 4,75 190   15,83 8,77 138,71 9,23
   Middag 14.00 - 18.30 4,50 180   15,00 8,77 131,42 9,23
   Middag 14.15 - 18.30 4,25 170   14,17 8,77 124,12 9,23
   Middag 15.00 - 18.30 3,50 140   11,67 8,77 102,22 9,23


   Om de week: toeslag 5%; uurtarief: 9,21

   Vakantiepakketten

   Pakket 12-9-6-4 weken (hele dag) van - tot

   uren
   per dag

     uren
   per mnd
   tarief
   per uur
   (€)
   kosten
   per mnd
   (€)
   tarief
   zonder ai
   (€)
   12 weken 07.00 - 18.30 11,50   11,50 8,77 100,75 9,23
   9 weken 07.00 - 18.30 11,50   8,63 8,77 75,57 9,23
   6 weken 07.00 - 18.30 11,50   5,75 8,77 50,38 9,23
   4 weken 07.00 - 18.30 11,50   3,83 8,77 33,58 9,23


   d] naschoolse opvang zonder vakantieopvang (pakket: 4, 6, 9 of 12 weken)

     van - tot

   uren
   per dag

    
   tarief
   per uur
   (€)
   kosten
   per dag
   (€)
   tarief
   zonder ai
   (€)
   hele dag 07.00 - 18.30 11,50     8,77 100,75 9,23


   d1] naschoolse opvang zonder vakantieopvang (zonder pakket)

     van - tot

   uren
   per dag

    
   tarief
   per uur
   (€)
   kosten
   per dag
   (€)
   tarief
   zonder ai
   (€)
   hele dag 07.00 - 18.30 11,50     9,17 105,39 9,65

   d2] naschoolse opvang met vakantieopvang (7.00 - 18.30u)
     van - tot

   uren
   per dag

    
   tarief
   per uur
   (€)
   kosten
   per dag
   (€)
   tarief
   zonder ai
   (€)
   extra vakantie dag 07.00 - 18.30 11,50     7,96 91,61 8,38

   1. De bovenstaande tarieven zijn inclusief 5% korting wegens doorlopende machtiging tot automatische incasso.
   Als automatisch incasso niet mogelijk is, bijvoorbeeld wegens ontoereikend saldo of als het automatisch
   geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd, vervalt deze korting.
   2. Bij het niet binnen één maand na factuurdatum betalen van de factuur, wordt per maand of gedeelte daarvan het tarief met 1% verhoogd (enkelvoudige rente).
   3. De tarieven van de BSO zijn inclusief vervoerskosten.
   4. Afname geschiedt per dagdeel, niet per uur. Een deel van een dagdeel geldt als dagdeel.
   5. De minimale afname is 2 dagdelen per week. (Dit geldt niet voor BSO.)
   6 Voor het verzenden van de facturen per post wordt per maand € 4,50 administratiekosten in rekening gebracht.
   7 Voor het te laat ophalen van uw kind(eren) wordt € 7,50 per kwartier per kind doorberekend.

Flexibele opvang

Kinderen worden op de volgende scholen opgehaald:
De Vroonestein
De Beatrixschool
De Toonladder in Batau Noord
De Veldrakker
Prinses Christina School
Lucasschool in Galecop
Prinses Julianaschool
De Toonladder

Tarieven

 • Raadpleeg onze scherpe tarieven (zonder automatisch incasso). klik hier >
 • Raadpleeg onze scherpe tarieven (met automatisch incasso). klik hier >