• Tarieven 2022 met automatische incasso

  •  

   REGULIERE OPVANG

   Elke week van - tot uren
   per dag
   uren
   52 weken
   uur-
   tarief
   (€)
   kosten
   per mnd
   (€)
   kosten
   per dag
   (€)
   hele dag 07.00 - 18.30 11,00 572 8,14 388,01 89,54
   ochtend 07.00 - 13.30 6,00 312 8,14 211,64 48,84
   middag 12.00 - 18.30 6,00 312 8,14 211,64 48,84
   Om de week even/oneven                
   hele dag 07.00 - 18.30 11,00 286 8,14 194,00 89,54
   ochtend 07.00 - 13.30 6,00 156 8,14 105,82 48,84
   middag 12.00 - 18.30 6,00 156 8,14 105,82 48,84


   Bij 8 dagdelen of meer opvang per week:

   hele dag 07.00 - 18.30 11,00 572 7,90 376,37 86,85
   ochtend/middag       6,00 312 7,90 205,29 47,37


   Bij flexibele opvang wordt een toeslag berekend:
   - bij vaste afname van 1 tot 4 dagen per week: 10%
   - zonder vaste afname per week: 15% (geen ruildagen)

   Peuteropvang
   (geen opvang tijdens schoolvakanties)

     van - tot

   uren
   per dag

   reguliere
   uren
   40 weken
   uren
   per mnd
   tarief
   per uur
   (€)
   kosten
   per mnd
   (€)
   Kosten
   per dag
   (€)
   ochtend 09.00 - 13.00 4,00 160 13,33 8,50 113,33 34,00
   ochtend sub 09.00 - 13.00 4,00 160 13,33 8,54 113,87 34,16


   BUITENSCHOOLSE OPVANG
   a] voorschoolse opvang

     van - tot

   uren
   per dag

   reguliere
   uren
   40 weken
   uren
   per mnd
   tarief
   per uur
   (€)
   kosten
   per mnd
   (€)
   kosten
   per dag
   (€)
   ochtend 07.00 - 08.45 1,75 70 5,83 7,30 42,58 12,78
           1,75 35 2,92 7,30 21,29 12,78


   b] naschoolse opvang met vakantieopvang (07.00 - 18.30)

   Elke week van - tot

   uren
   per dag

   reguliere
   uren
   40 weken
   vakantie- uren
   12 weken
   uren
   per mnd

   tarief
   per uur
   (€)

   kosten
   per mnd
   (€)

   kosten
   per dag
   (€)
   Extra dag 07.00 - 18.30 11,00       7,30   80,30
   Middag 12.00 - 18.30 6,50 260 132 32,67 7,30 238,47 47,95
   Middag 12.30 - 18.30 6,00 240 132 31,00 7,30 226,30 43,80
   Middag 13.30 - 18.30 5,00 200 132 27,67 7,30 201,97 36,50
   Middag 14.00 - 18.30 4,50 180 132 26,00 7,30 189,80 32,85
   Middag 14.30 - 18.30 4,00 160 132 24,33 7,30 177,63 29,20
   Middag 15.00 - 18.30 3,50 140 132 22,67 7,30 165,47 25,55
   Om de week even/oneven                    
   Middag 12.00 - 18.30 6,50 130 66 16,33 7,30 119,23 47,45
   Middag 12.30 - 18.30 6,00 120 66 15,50 7,30 113,15 43,80
   Middag 13.30 - 18.30 5,00 100 66 13,83 7,30 100,98 36,50
   Middag 14.00 - 18.30 4,50 90 66 13,00 7,30 94,90 32,85
   Middag 14.30 - 18.30 4,00 80 66 12,17 7,30 88,82 29,20
   Middag 15.00 - 18.30 3,50 70 66 11,33 7,30 82,73 25,55


   c] naschoolse opvang zonder vakantieopvang

   Elke week van - tot

   uren
   per dag

   reguliere
   uren
   40 weken
   vakantie- uren
   12 weken
   uren
   per mnd

   tarief
   per uur
   (€)

   kosten
   per mnd
   (€)

   kosten
   per dag
   (€)
   Middag 12.00 - 18.30 6,50 260   21,67 8,03 173,98 52,20
   Middag 12.30 - 18.30 6,00 240   20,00 8,03 160,60 48,18
   Middag 13.30 - 18.30 5,00 200   16,67 8,03 133,83 40,15
   Middag 14.00 - 18.30 4,50 180   15,00 8,03 120,45 36,14
   Middag 14.30 - 18.30 4,00 160   13,33 8,03 107,07 32,12
   Middag 15.00 - 18.30 3,50 140   11,67 8,03 93,68 28,11
   Om de week even/oneven                    
   Middag 12.00 - 18.30 6,50 130   10,83 8,03 86,99 52,20
   Middag 12.30 - 18.30 6,00 120   10,00 8,03 80,30 48,18
   Middagq 13.30 - 18.30 5,00 100   8,33 8,03 66,92 40,15
   Middag 14.00 - 18.30 4,50 90   7,50 8,03 60,23 36,14
   Middag 14.30 - 18.30 4,00 80   6,67 8,03 53,53 32,12
   Middag 15.00 - 18.30 3,50 70   5,83 8,03 46,84 28,11


   d] vakantieopvang (pakket: 4, 6, 9 of 12 weken)

     van - tot

   uren
   per dag

    
   tarief
   per uur
   (€)
   kosten
   per dag
   (€)
   tarief
   zonder ai
   (€)
   hele dagen 07.00 - 18.30 11,00     8,03 88,33 8,45
   ochtend 07.00 - 13.30 6,00     8,03 48,18 8,45
   middag 12.00 - 18.30 6,00     8,03 48,18 8,45


   d1] vakantieopvang (zonder pakket)

     van - tot

   uren
   per dag

    
   tarief
   per uur
   (€)
   kosten
   per dag
   (€)
   tarief
   zonder ai
   (€)
   hele dagen 07.00 - 18.30 11,00     8,40 92,40 8,84
   ochtend 07.00 - 13.30 6,00     8,40 50,40 8,84
   middag 12.00 - 18.30 6,00     8,40 50,40 8,84

   1. De bovenstaande tarieven zijn inclusief 5% korting wegens doorlopende machtiging tot automatische incasso.
   Als automatisch incasso niet mogelijk is, bijvoorbeeld wegens ontoereikend saldo of als het automatisch
   geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd, vervalt deze korting.
   2. Bij het niet binnen één maand na factuurdatum betalen van de factuur, wordt per maand of gedeelte daarvan het tarief met 1% verhoogd (enkelvoudige rente).
   3. De tarieven van de BSO zijn inclusief vervoerskosten.
   4. Afname geschiedt per dagdeel, niet per uur. Een deel van een dagdeel geldt als dagdeel.
   5. De minimale afname is 2 dagdelen per week. (Dit geldt niet voor BSO.)
   6 Voor het verzenden van de facturen per post wordt per maand € 4,50 administratiekosten in rekening gebracht.
   7 Voor het te laat ophalen van uw kind(eren) wordt € 7,50 per kwartier per kind doorberekend.

Flexibele opvang

Kinderen worden op de volgende scholen opgehaald:
Monstesorischool in Zuilenstein
De Vroonestein
De Beatrixschool
De Toonladder in Batau Noord
De Veldrakker
Prinses Christina School
Lucasschool in Galecop
Prinses Julianaschool
De Toonladder

Tarieven

 • Raadpleeg onze scherpe tarieven (zonder automatisch incasso). klik hier >
 • Raadpleeg onze scherpe tarieven (met automatisch incasso). klik hier >