Buitenschoolse Opvang

Flexibiliteit gegarandeerd

• De Toverfluit biedt diverse soorten buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Dit zowel vóór als ná schooltijd, maar ook tijdens de schoolvakanties.

 • Naschoolse opvang

  De naschoolse opvang vangt elke dag de kinderen op tussen 14.00 en 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag is dit tussen 11.30 en 18.30 uur.
  Bij aankomst in de groep krijgen de kinderen iets te drinken en kunnen ze even bijpraten. Daarna krijgen de kinderen de gelegenheid iets voor zichzelf te doen. Iedere dag organiseren we een activiteit op het gebied van: creativiteit, toneel, sport, spelletjes, muziek en dergelijke. Naast de activiteiten in het kinderdagverblijf gaan wij ook vaak naar buiten. We gaan bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, de bibliotheek, enzovoort. Wanneer de kinderen bij ons lunchen zorgen wij ook voor het eten.
 • Voorschoolse opvang

  Voorschoolse opvang is opvang vóór aanvang van de basisschool. Voorschoolse opvang wordt geboden in de reguliere schoolweken op iedere werkdag. De opvang kan structureel worden afgenomen.
  Van de kinderen wordt verwacht dat ze ontbeten hebben, is dit niet het geval dan kunnen ze boterhammen meebrengen en wordt de mogelijkheid geboden om in het dagverblijf te ontbijten.
  De kinderen worden opgevangen bij De Toverfluit. De kinderen worden lopend of per auto gebracht door één van de BSO-leid(st)ers. Voorschoolse opvang en het vervoer naar de basisscholen wordt alleen aangeboden aan de kinderen van de basisscholen waar wij kinderen ophalen.
  De kinderen kunnen vanaf 07.00 uur gebracht worden.
 • Vakantieopvang

  In de schoolvakanties kunnen de kinderen hele dagen komen en organiseren wij allerlei vakantieactiviteiten rondom een bepaald thema. Wij zijn dan van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Deze opvangmogelijkheid geldt ook voor kinderen die normaal gesproken geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

  Op verzoek biedt het kinderdagverblijf ook de mogelijkheid om uw kind(eren) (de hele dag) op te vangen wanneer de basisscholen buiten de reguliere openingstijden van voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang gesloten zijn.
   
 • Buitenschoolse opvang vindt plaats op twee locaties

  1. De Toverfluit Roskamweide 2 te Nieuwegein .
  De BSO heeft bij ons de sfeer van vrijetijdsbesteding.
  Hier vindt voorschoolse en naschoolse opvang plaats. en vakantieopvang op woensdag en vrijdag.

  2. Sportpark Galecop: Galecopperweg 1 te Nieuwegein.
  Deze bso is gevestigd in de voetbalkantine van JSV (een afgesloten gedeelte van de kantine).
  Hier vindt naschoolse opvang en vakantieopvang plaats.

Flexibele opvang

Kinderen worden op de volgende scholen opgehaald:
Toonladder Zuilenstein/Galecop
Koningin Julianaschool
Koningin Beatrixschool Zuilenstein
Vroonestein
Prinses Margrietschool
Lucas Batau/Galecop
De Veldrakker