Algemene zaken

Wennen

Elk kind krijgt de gelegenheid om te wennen aan het kinderdagverblijf en aan de leid(st)ers. Hoe lang zo'n gewenningsperiode gaat duren, hangt vanzelfsprekend af van het kind. Het is verstandig om in het begin een paar dagen beschikbaar te zijn. Als uw kind zich eenmaal thuis voelt in de groep, kunt u het met een gerust hart achterlaten.

  • Contact met ouders

    Omdat wij in het kinderdagverblijf voor een stukje deelnemen aan de opvoeding van de kinderen, vinden wij het erg belangrijk om regelmatig contact te hebben met ouders. Op die manier kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de thuissituatie. Tijdens het brengen en halen van de kinderen kan wederzijds informatie worden uitgewisseld. Bovendien houden de leid(st)ers een boekje bij waarin zij opschrijven wat uw kind heeft beleefd die dag en hoe alles is verlopen. Bij de kleintjes worden ook voedings- en slaaptijden genoteerd.

    Een keer per jaar worden er met de ouders 10-minuten-gesprekjes gevoerd. Een aantal keer per jaar komt er een informatiekrantje uit met alle wetenswaardigheden van De Toverfluit, liedjes, tips en bekende voorleesverhaaltjes. Twee keer per jaar worden er informatieavonden georganiseerd over een bepaald thema.

Flexibele opvang

Kinderen worden op de volgende scholen opgehaald:
Toonladder Zuilenstein/Galecop
Koningin Julianaschool
Koningin Beatrixschool Zuilenstein
Vroonestein
Prinses Margrietschool
Lucas Batau/Galecop
De Veldrakker