Groepen

Aandacht bij het samenstellen van de groepen

Het kinderdagverblijf kent een zekere variatie in de samenstelling van de groepen. Een groep wordt samengesteld op basis van leeftijd (horizontale groepen) bijvoorbeeld een groep kinderen van 0-1,5 jaar, 0-2 jaar, 1,5-2,5 jaar, 2-4 jaar en ook een groep van 2,5-4 jaar. De groepsgrootte valt binnen de wettelijke normen. We stellen in ieder geval een leuke groep samen, waarin uw kind zich veilig en prettig zal voelen. Elke aanmelding wordt getoetst aan de situatie van dat moment en de verwachte doorstroming van de kinderen.

 • Dagindeling

  Elke groep heeft zijn eigen dagindeling, afhankelijk van de leeftijd van het kind. De babygroepen kennen geen vaste dagindeling. We gaan hier uit van de eigen behoeften en het ritme van elk kind. Dat wil zeggen dat de leid(st)er zich aanpast aan de slaap- en voedingsgewoonten die het kind thuis gewend is. De dreumes- en peutergroepen kennen een nagenoeg vaste dagindeling, om zoveel mogelijk de rust in de groep te bewaren. Dit houdt in dat we op vaste tijden iets eten, drinken, slapen en activiteiten doen. Hierdoor weet het kind wat het kan verwachten na een paar keer op het kinderdagverblijf te zijn geweest. De verschillende groepen werken zoveel mogelijk met dezelfde thema's waarop activiteiten zijn gebaseerd.
 • BSO

  De Toverfluit biedt diverse soorten buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Dit zowel vóór als ná schooltijd, maar ook tijdens de schoolvakanties.
 • Naschoolse opvang

  De naschoolse opvang vangt elke dag de kinderen op tussen 14.30 en 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag is dit tussen 11.30 en 18.30 uur.

  Bij aankomst in de groep krijgen de kinderen iets te drinken en kunnen ze even bijpraten. Daarna krijgen de kinderen de gelegenheid iets voor zichzelf te doen. Iedere dag organiseren we een activiteit op het gebied van: creativiteit, toneel, sport, spelletjes, muziek en dergelijke. Naast de activiteiten in het kinderdagverblijf gaan wij ook vaak naar buiten. We gaan bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, de bibliotheek, enzovoort. Wanneer de kinderen bij ons lunchen zorgen wij ook voor het eten.  

 • Voorschoolse opvang

  Voorschoolse opvang is opvang vóór aanvang van de basisschool. Voorschoolse opvang wordt geboden in de reguliere schoolweken op iedere werkdag. De opvang kan structureel worden afgenomen.
   Van de kinderen wordt verwacht dat ze ontbeten hebben, is dit niet het geval dan kunnen ze boterhammen meebrengen en wordt de mogelijkheid geboden om in het dagverblijf te ontbijten.
   De kinderen worden opgevangen bij De Toverfluit. De kinderen worden lopend of per auto gebracht door één van de BSO-leid(st)ers. Voorschoolse opvang en het vervoer naar de basisscholen wordt alleen aangeboden aan de kinderen van de basisscholen waar wij kinderen ophalen.  

 • Vakantieopvang

  In de schoolvakanties kunnen de kinderen hele dagen komen en organiseren wij allerlei vakantieactiviteiten rondom een bepaald thema. Wij zijn dan van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Deze opvangmogelijkheid geldt ook voor kinderen die normaal gesproken geen gebruik maken van de buitenschoolse opvang.
   
   Op verzoek biedt het kinderdagverblijf ook de mogelijkheid om uw kind(eren) (de hele dag) op te vangen wanneer de basisscholen buiten de reguliere openingstijden van voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang gesloten zijn
  .  

Flexibele opvang

Kinderen worden op de volgende scholen opgehaald:
Toonladder Zuilenstein/Galecop
De Evenaar
De Vleugel
De Meander

Koningin Julianaschool
Koningin Beatrixschool Zuilenstein
Vroonestein
Prinses Margrietschool noord/zuid
Lucas Batau/Galecop
Christoffel
De Veldrakker