Privacy-beleid

 • Algemene informatie

  Kinderdagverblijf (KDV) De Toverfluit, gevestigd aan Roskamweide 2 3437XB
  Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Contactgegevens:
  https://www.detoverfluit.info
  Roskamweide 2
  3437XB
  Nieuwegein
  +31 30 6014485
  Mw. M. Windster is de Functionaris Gegevensbescherming van KDV De Toverfluit. Zij is te bereiken via info@detoverfluit.nl.  

 • Persoonsgegevens die wij verwerken

  KDV De Toverfluit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt via onze website worden behandeld als vertrouwelijke gegevens.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Geboortedatum
  - Geboorteplaats
  - Adres
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - IP-adres

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@detoverfluit.nl, dan verwijderen wij deze informatie. KDV De Toverfluit zal nooit uw persoonlijke gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden, verzamelen en verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 • Doelen voor verwerking persoonsgegevens

  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  – Om  productinformatie van KDV De Toverfluit te verzenden.

 • Geautomatiseerde besluitvorming

  KDV De Toverfluit neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 • Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

  KDV De Toverfluit bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra de informatie niet meer nodig is worden uw gegevens verwijderd. U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen om uw gegevens niet langer te bewaren en/of te wijzigen.

 • Delen van persoonsgegevens

  KDV De toverfluit draagt uw persoonlijke gegevens alleen over aan derden indien wij u vooraf hebben geïnformeerd, u daarmee heeft ingestemd, of wanneer wij dit bij wettelijke bepaling verplicht zijn.

 • Cookies of vergelijkbare technieken

  Kinderdagverblijf De Toverfluit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. KDV De Toverfluit verzamelt dus geen persoonlijke informatie met behulp van cookies.

 • Externe links

  Voor een volledige informatievoorziening bevat de website van KDV De Toverfluit verwijzingen naar de websites van derden. Let op: KDV De Toverfluit heeft geen invloed op de inhoud of vormgeving van deze websites.  Het privacy-beleid van KDV De Toverfluit is dan ook niet van toepassing op de websites van derden. KDV De Toverfluit is  hiervoor niet aansprakelijk.

 • Beveiligen van persoonsgegevens

  Kinderdagverblijf De Toverfluit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@detoverfluit.nl.

 • ..

   

Neem contact op

Uw bericht is verzonden
Wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen.